En compliment d'allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens proporcioneu mitjançant aquest formulari quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer de “ASSOCIACIÓ D’AJUDA MUTUA D’IMMIGRANTS DE CATALUNYA (AMIC)” , amb la finalitat d'incloure el vostre nom en les llistes de persones que donen suport a la campanya “Pel Dret de Vot de les Persones Estrangeres” i per fer-vos arribar informació referent a aquest tema. En cas de exercitar els seus drets per les dades de les que és responsable AMIC, haurà d’adreçar-se a Rambla Santa Mònica, 10, 08002 Barcelona (Barcelona), tfn. 93 304 68 41, fax 93 304 68 28 i e-mail amic@associacioamic.cat, personalment o per escrit, amb còpia del seu DNI, NIE o passaport